Дошкільний навчальний заклад № 48 "Золотий ключик" Кам'янської міської ради.

   

Звіт керівника

Звіт керівника КЗ ДНЗ№48(ясла-садок) «Золотий Ключик» за 2017/2018 навчальний рік

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітнім  закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Проектна потужність закладу  80 місць, працює з 07.00 до 19.00 години, що відповідає запитам і побажанням батьків. Мова навчання українська. Кількість груп – 4. В поточному навчальному році виховувалось 108 дітей .

Протягом 2017/2018 навчального року дошкільний навчальний заклад працював за Базовим компонентом дошкільної освіти /нова редакція/, освітньою програмою навчання і виховання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля» а також, відповідно до власного Статуту та річного плану роботи, затвердженого директором  дошкільного навчального закладу та погоджений з Департаментом гуманітарних питань Кам’янської міської ради.   Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 12 педпрацівників: Педагогічний колектив ДНЗ №48 «Золотий ключик» складається з 12 педагогів:

         -    директор ДНЗ – 1;

 • вихователь-методист - 1;
 • музичний керівник - 1;
 • інструктор з фізичної культури - 1;
 • керівник гуртка - 1;
 • вихователі –7.

        Лікувально - оздоровчу роботу здійснює  сестра медична старша.

АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ СТАНОМ НА  01.09.2017р.

Діаграма. Освітній рівень

 1. Вища педагогічна – 5
 2. Вища непедагогічна – 1
 3. Неповна вища  – 6

 

 

 

   

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2016/2017 навчальним роком, кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу не змінився.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2017/2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила тематичним контролем стан роботи з патріотичного виховання в усіх групах, організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей молодшого дошкільного віку та стан роботи з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

Протягом звітного періоду в ДНЗ було проведено педагогічні ради, семінари, методичні об’єднання вихователів. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Із залученням батьків проведено конкурс родинних газет «Я все люблю в своїм краю» (січень 2018 року). Проведено виставки дитячих робіт «Тихо осінь ходить гаєм» (жовтень 2017), «Різдвяна зірка» (січень 2018); «Мама – сонечко в сім’ї – ми промінчики твої» (березень 2018); «Наша безпека» (квітень 2018).

МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою підвищення загальнокультурного науково-теоретичного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності педагогічних працівників установ дошкільної освіти міста, забезпечення координації міських заходів щодо вивчення і впровадження сучасних педагогічних технологій та інноваційних методів організації освітньо-виховного процесу з дітьми дошкільного віку, на виконання Закону України "Про дошкільну освіту", Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305 про затвердження "Положення про дошкільний навчальний заклад" , керуючись «Положенням про організацію науково-методичної роботи в закладах освіти» та Інструктивно-методичними рекомендаціями «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» колектив закладу визначає такі пріоритетні  завдання :

 

1. Продовжувати роботу щодо формування національно-патріотичного виховання в грі та різних видах діяльності в основі навчально-виховного процесу дошкільників

 

2. Спрямовувати освітньо-виховну роботу на формування соціально-економічного виховання дошкільників з метою забезпечення фінансової грамотності дітей.

         

3. Впроваджувати інноваційні технології, як засіб оптимізації спільної фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ і родини.

 

4. Забезпечення наступності та перспективності між дошкільною і початковою ланками освіти: збереження самоцінності дошкільного дитинства, формування фундаментальних особистісних якостей дитини, які є основою успішного шкільного навчання.

 

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Достатньо уваги приділялося наступності у роботі зі школою.

Робота проводилась згідно спільного плану ДНЗ та СЗШ №7. Вчителі часті гості на наших святах та батьківських зборах. Проводяться спільні свята - Новорічне, Свято мами. Було проводено різні форми роботи з педколективами СЗШ, ДНЗ, дітьми та батьками, такі, як:

· виступи вчителів на зборах батьків в ДНЗ щодо підготовки дітей до школи;

· екскурсії до шкільного музею;

· взаємовідвідування уроків та занять педагогами;

 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Здійснюється відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227) із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26 лютого 2013 року №202/165, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за №440/22972. Сучасна нормативно-правова база в повній мірі забезпечує механізми організації раціонального харчування в дошкільних навчальних закладах відповідно до вікових норм, контролю за його якістю, встановлення батьківської плати за харчування дітей.

Укладено договір з ТОВНВО «Промсервіс»,ФОП «Пеніцин Дмитро Володимирович», які завозять продукти харчування щоденно спеціальним транспортом. Продукти закупляються згідно до заявок та декларацій виробника. Завідувач господарством, медична сестра та директор  слідкують за термінами зберігання та якістю продуктів. Картотека страв відповідає вимогам дитячого харчування. Добові проби зберігаються в холодильнику до наступного приготування їжі.

В закладі затверджений 3-х разовий режим харчування (сніданок, обід, полуденок). Харчування здійснюється згідно з двотижневим меню (на зиму-весну, літо-осінь); щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаються меню-розклади відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі оцінюється якість її приготування, кухар відбирає добові проби в чистий посуд з кришкою. Проби зберігаються протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і є показником якості роботи кухаря.

За 2017-2018 навчальний рік середній показник виконання норм харчування склав 96%, а середня вартість харчування на одну дитину – 33 грн 16коп.

Питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі знаходиться на постійному контролі з боку директора, розглядається на нарадах закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах. В групах і на харчоблоках вивішують меню та графік видачі їжі за віковими групами.

Харчоблок відповідає санітарно – гігієнічним вимогам, забезпечені миючими та дезинфікуючими засобами, проточною гарячою водою, посудом. Персонал харчоблоку має сан.одяг (халати, фартухи, хустка), які міняються по мірі забруднення.

Питний режим в дитячому закладі не порушується. Наявні набори посуду, кип’ячена вода.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації. Для категорії багатодітних  дітей організована 50%  оплата за харчування. За звітний період заклад відвідувало 11 дітей з п`яти багатодітних родин.Для категорії малозабезпечених дітей. сиріт  та переселенців, організовано безкоштовне харчування. Заклад відвідувало 11 дітей з шести родин.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснюється старшою медичною сестрою Глімбоцькою Вікторією Владиславівною. В дошкільному закладі проводилась робота щодо організації та проведення загартовуючих заходів, профілактичних комплексів. Проводилась просвітницька робота серед батьків. В кожній віковій групі в наявності листи здоров’я, папки-пересувки, де розміщені консультативні матеріали з різної тематики, агітаційні матеріали з охорони життя і здоров’я дошкільників, де висвітлюються відповідна тема. Наявність старшої медсестри в ДНЗ вплинула на контроль за проведенням ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, рухливих ігор, дотримання рухової активності протягом дня та режиму в кожній віковій групі та режиму провітрювання .

Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це:

1.Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.Систематичне щеплення дітей.

3.Дотримання вимог санітарії.

4.Здійснення загартування вихованців.

5.Організація фізичного виховання.

6.Чітке дотримання режиму дня.

7.Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок позабюджетних коштів.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Особливій увазі було приділено створення безпечного середовища навколо дітей. За 2017/2018 навчальний рік за кошти батьків було покращено матеріальну базу :

ПРИДБАНО ТА ВСТАНОВЛЕНО:

- іграшки для дітей,

- додаткові столи та ліжка на старшу та молодшу групу

- натяжна стеля в групу раннього віку

-  килим в групу раннього віку

-  штори та гардини в музичній залі, в групах молодшого, старшого та раннього віку

- на харчоблок придбано електром’ясорубка, блендер,  міксер

- електричний тример

- два вогнегасника

- карнизи на чотири групи

- медикаменти та дез. засоби

- будівельні матеріали

-  шість нових радіаторів

- металопластикове вікно до старшої групі

- канцелярські товари,

- миючі та чистячі засоби,

 -  посуд на групи та кухню

 - завезено пісок

 -  сантехніка

- спортивний інвентар

Депутатом Кам`янськоі міської рад Сахно М.М. подаровано закладу:

 • чотири металопластикові пластикові вікна

Народним депутатом України Дідичем В.В. подаровано закладу:

 • мультимедійна система
 • інтерактивний комплекс
 • проектор з екраном
 • ноутбук та принтер

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) .

Я щиро вдячна нашим батькам, нашим депутатам за небайдужість та допомогу, яку ми отримуємо. Низький Вам уклін та побажання миру і здоров`я Вам і Вашим родинам.

З повагою, директор ДНЗ№48 «Золотий ключик» А.А.Алексєєва